НачалоPosts Tagged "Дирекция за строителни площи и пътища"

Дирекция за строителни площи и пътища Tag

Община Босилеград отдели 300 000 динара за купуване на ламарина с която е препокрит училищният стол при подведомственото основно училище в с. Бистър. Строителните работи са реализирали заети в публичното предприятие „Дирекция за строителни площи и пътища“ и работещите в Спортното дружество „Младост“. Те бяха придружавани

Тези дни усилено се работи върху санирането на над 100 м² покрив на четирикласно училище в босилеградското село Гложйе. Училището е построено през 80-те години и през тази учебна година в него се обучават пет ученика от първи до четвърти клас и едно дете в

   Стартираха работите върху реконструкция на спортната зала към основното училище „Георги Димитров“ в Босилеград, която не е във функция повече от десетилетие.    Предвижда се залата да бъде напълно реставрирана и оборудвана с всички необходими помагала до началото на следващата учебна година - каза Стефан

   В Босилеград се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, на което  общинските съветници разискваха възможността как Публичното предприятие „Дирекция за строителни площи и пътища” да се трансформира, тъй като от 1. декември тази година под настоящата форма не може да функционира.    Обоснование за трансформация,