НачалоPosts Tagged "заместник-председател"

заместник-председател Tag

   Председателят на Националния съвет на българското малцинство в Събия Владимир Захариев и заместник-председателят Стефан Стойков дадоха учебници на български език на учебните заведения в Босилеград, а през следващата седмица учебниците ще получат и учениците в димитровградските училища.    В телефонно обаждане за портал „Фар“ Стефан

   Ръководството на Националния съвет на българите в Сърбия търси решения за подготовка на притурки по българска история и география към преведените учебници по тези предмети, както и притурки за учебниците по изобразително изкуство и музика, които предстои да бъдат преведени.    „Обърнахме се към Министерството

   Босилеград, които изцяло се учат на майчин български език, на старта на новата учебна година ще получат преведени учебници по всички предмети, с изключение на тези по музика и изобразително изкуство, съобщи пред „Ново Братство” Стефан Стойков, зам.-председател на Националния съвет на българското национално