НачалоPosts Tagged "Манастирче"

Манастирче Tag

Точно поди Калето, за који мнозина не знају ни да га има, у валогуту меџу Мртвинуту и Бучумет је Манастирчето, једно од места која Цариброџање нај-много обичају. Напрајил га је некој си деда Мада, за кога кажу да је бил колар, бездетан, некоји кажу и да