a
HomePosts Tagged "Министерство на държавната администрация и местното самоуправление"

Министерство на държавната администрация и местното самоуправление Tag

На извънредно заседание днес Общинският изпълнителен съвет прие проекторешение за стартиране на инициатива Димитровград да бъде преименуван на Цариброд чрез законово изменение. Според кметa на Димитровград Владица Димитров, за да се реализира тази инициатива, ще е необходимо Общинския съвет да приеме това проекторешение следващата седмица.

Националният съвет на българското национално малцинство и неговото ръководство трябва да работят занапред активно, единно, в интерес на всички българи, в цяла Сърбия. Това бе основното послание на срещата в Белград, организирана по съвместна инициатива на българския посланик Радко Влайков и на държавния секретар в

Na osnovu Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Branka Ružića o raspodeli sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini, udruženju „Emblema“ iz Dimitrovgrada odobreno je 60.000 dinara za