НачалоPosts Tagged "Министерство на Правосъдието на Р. България"

Министерство на Правосъдието на Р. България Tag

Представители на временни обществени съвети на българите в чужбина изпратиха отворено писмо до министър-председателя на Р. България Бойко Борисов, с искане ДАБЧ да бъде закрита. В своето послание те анализират дейността на Агенцията през годините и обръщат внимание на нейната неефективна работа. Според тях ДАБЧ няма

От кандидатите за българско гражданство да не се изисква удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски. Това предвиждат промените, предложени от Министерство на правосъдието на Р. България в Наредба