НачалоPosts Tagged "Нов покрив"

Нов покрив Tag

Община Босилеград отдели 300 000 динара за купуване на ламарина с която е препокрит училищният стол при подведомственото основно училище в с. Бистър. Строителните работи са реализирали заети в публичното предприятие „Дирекция за строителни площи и пътища“ и работещите в Спортното дружество „Младост“. Те бяха придружавани

Тези дни усилено се работи върху санирането на над 100 м² покрив на четирикласно училище в босилеградското село Гложйе. Училището е построено през 80-те години и през тази учебна година в него се обучават пет ученика от първи до четвърти клас и едно дете в