НачалоPosts Tagged "обучение" (Page 5)

обучение Tag

В Регионалния център за професионално развитие на работещите - Ниш през изминалия уикенд се проведе първата част от обучението за директори „Лидерство в образованието – ръководене на образователни институции”. На семинара присъстваха около 40 директори на училища от Нишавски, Пиротски и Топлички окръг. Директорът на Гимназия

   В Босилеград се проведе първото обучение на участниците в проекта „Устойчиво развитие и интегриране, като фактор за преход към демокрация и пазарна икономика”, който се реализира от страна на Ведомство център за култура „Босилеград” и община Перник, финансиран от страна на Министерството на външните

   U organizaciji fondacije Ana i Vlade Divac i USAID-a u edukativno-obrazovnom centru u Dimitrovgradu danas je počela trodnevna obuka za podizanje kapaciteta lokalnih zajednica u odgovoru na vanredne situacije.    Skupu su, pored predavača iz oblasti bezbednosti i vanrednih situacija dr Prode Šećerova i Momira

   Приветствам инициативата на Министерството на образованието на Сърбия  за провеждане на среща в Основното училище „Христо Ботев“ на тема „Образованието на български език“. В инициативата на Министерството на просветата на Р Сърбия за срещата, на която открито се говори по въпросната тема, виждам позитивна

   U okviru projekta unapređenja operativno-tehničkih kapaciteta radio kluba “Dimitrovgrad“ za delovanje u vanrednim situacijama, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, sproveden je teorijski deo obuke, kao jedna od aktivnosti po projektu. Učesnici obuke su članovi radio kluba - operatori sa