НачалоPosts Tagged "Общинско управление"

Общинско управление Tag

Непосредствените избори за национални съвети на националните малцинства са определени за 13 ноември т.г., а Общинското управление на община Цариброд публикува обществена покана за преглед на отделния избирателен списък на националните малцинства. Преглед на частта от отделния избирателен списък може да се извърши непосредствено в сградата

Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni konkurs koji se organizuje u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na zTapadnom Balkanu (ReLOaD). Prezentacija i rasprava o predloženim

Въз основа на решението за провеждане на избори за членове на национални съвети на национални малцинства, Общинското управление на община Димитровград публикува обществена покана за преглед на отделния избирателен списък на национални малцинства. Принадлежащи към национално малцинство се вписват в отделен избирателен списък (ОИС), когато според

   Общинският съвет на община Босилеград проведе заседание на 7 март, на което назначи за началник на общинското управление юриста Миодраг Якимов от Босилеград.    Якимов в досегашната си кариера бе директор на клона на Виктория груп в Босилеград, началник на клона на РФЗО и до

   На територията на община Димитровград в ход е правене на списък на нелегални обекти, което ще продължи до 28 ноември тази година. Радмила Иванов, началник на Отдел за урбанизъм и строителство, имуществено-юридически въпроси и комунално-жилищна дейност на общинското управление Димитровград пред портал „Фар” изтъкна,