НачалоPosts Tagged "Отделен избирателен списък"

Отделен избирателен списък Tag

U pоsеbаn birаčki spisаk nacionalnih manjina do 19. оktоbra upisаnо je ukupnо 507.183 birаčа, saopšteno je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Оd tоg brоја ukupnо 462.759 birаčа оstvаruје birаčkо prаvо nа nеpоsrеdnim izbоrimа zа člаnоvе 18 nаciоnаlnih sаvеtа, kојi ćе glаsаti nа 926

Въз основа на решението за провеждане на избори за членове на национални съвети на национални малцинства, Общинското управление на община Димитровград публикува обществена покана за преглед на отделния избирателен списък на национални малцинства. Принадлежащи към национално малцинство се вписват в отделен избирателен списък (ОИС), когато според