HomePosts Tagged "Подвирови"

Подвирови Tag

Министерството на околната среда и водите на Република България (МОСВ) издаде становище за инвестиционно предложение „Разработване на оловни, цинкови и медни руди от мини „Подвирови“ и „Поповица“ в района на Караманица, община Босилеград“. МОСВ ще настоява да бъдат отстранени всички забележки по доклада, както и да