НачалоPosts Tagged "Поддръжане на пътищата"

Поддръжане на пътищата Tag

   Първият сняг не изненада фирмите, кооито поддържат пътищата в Босилеградска община. Зоран Рангелов, шеф на фирмата „Трейс ПЗП Враня” каза, че тази сутрин е почистен регионалният път Божица-Босилеград-Рибарци, а ще бъдат почистени и останалите неасфалтирани регионални пътища към Караманица и Любата, които поддържа „Трейс