HomePosts Tagged "Постоянната конференция на градовете и общините"

Постоянната конференция на градовете и общините Tag

Община Босилеград  започна с изготвяне на Акционен план за младите, съобщи Даниел Зарев, координатор на Канцеларията за млади при община Босилеград. Според думите му, целта за изготвянето на плана е детайлно да се предвидят всички предизвикателства,  пред които са изправени  младите в Босилеградска община и