HomePosts Tagged "Постоянна конференция на градове и общини"

Постоянна конференция на градове и общини Tag

На днешното заседание на Общинския съвет на община Димитровград, съветниците в местния парламент приеха Местния антикорупционен план (МАП) на общината за периода 2017 - 2021 г. Общата цел е прозрачност в работата на органите в местното самоуправление, институции и служби, чийто основател е община Димитровград, както