HomePosts Tagged "Правителство на Р. Сърбия"

Правителство на Р. Сърбия Tag

Vlada Republike Srbije je u 2018. godini na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanaja obezbedila finansijska sredstva za nabavku artikala hrane i higijene za program pomoći najugroženijim porodicama u gradovima i opštinama u Srbiji. Crveni krst Dimitrovgrad počeo

Vlada Republike Srbije je u 2017. godini na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanaja obezbedila finansijska sredstva za nabavku artikala hrane i higijene u okviru programa pomoći najugroženijim porodicama u gradovima i opštinama u Srbiji. Pomoć je