НачалоPosts Tagged "Предучилищна и училищна възраст"

Предучилищна и училищна възраст Tag

   В Босилеградска община през последния месец са регистрирани десетина случаи на заразени деца от предучилищна и училищна възраст с краста - едно семейство в Босилеград и в две семейства в селата Рикачево и Бистър.    По думите на директора на Здравния дом в Босилеград д-р