HomePosts Tagged "Проблеми и възможности"

Проблеми и възможности Tag

Нa 19-ти октомври в помещението на Сдружение „Цариброд” в Ниш се проведе втората кръгла маса по проекта на сдружение „ГЛАС” Босилеград „Анализ на образованието на българите в Сърбия – проблеми и възможности” подкрепен от ”Фонд за открито общество” от Белград. На събитието присъстваха г-н Николай Колев,