НачалоPosts Tagged "Програма за подкрепа на младежта"

Програма за подкрепа на младежта Tag

На днешното заседание на Общински съвет Димитровград съветниците приеха Програма за подкрепа на младежта за 2017 г. За тази цел от общинския бюджет ще бъдат осигурени 1 милион динара. Също така, на сесията бе приетa годишна програма за защита, разпореждане и ползване на земеделски площи