НачалоPosts Tagged "работна зона Белеш"

работна зона Белеш Tag

   По повод началото на работа в работната зона „Белеш” в офиса на председателя на община Димитровград днес се състоя заседание, чиито цели бяха да се подпишат договори, а предприемачите, които ще извършват реконструкцията, т.е. изграждането на тази работна зона да бъдат запознати с работата.  

   Министерството на икономиката на Република Сърбия раздвижи обществена поръчка за получаване на оферти от изпълнители за изграждане на първата фаза на транспортна инфраструктура, водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на електроенергийни инсталации със средно напрежение и трафопостове в работната зона „Белеш“ в Димитровград. Краен