a
НачалоPosts Tagged "Радио"

Радио Tag

Националният съвет на българското национално малцинство в Сърбия е отправило иск до съответните държавни институции за слагане на двуезични табли във всички населени места в Босилеградска община. Също така е отправен иск да бъде сложена табелка-пътепоказател с надпис Босилеград на автомагистралата при Владичин Хан и

На 8 септември през 1997 г., точно в 14:00 часа в радио ефира за първи път прозвуча сигнала на Радио Босилеград, създаден по мотиви от песента "Гугутка гука". Радиото е открито в рамките на Центъра за култура „Босилеград”, с тогавашен директор на центъра Нада Стойнев,