a
HomePosts Tagged "селско стопанство" (Page 12)

селско стопанство Tag

   Община Димитровград обяви конкурс за разпределяне на финансови средства по програмата „Инвестиции за преработка и маркетинг на селскостопански продукти”, който е открит до 13 април. Правото да ползват тези средства имат физически и юридически лица, които имат регистрирани агростопанства на територията на община Димитровград. Освен

   Април е най-натовареният месец за сеитба на пролетните култури, градинарите се грижат за разсада от пипер и домати, пъпките при овошките се развиват интензивно, а хубавите пролетни дни раздвижват и пчеларите. Растениевъдство    През втората половина на април, когато температурата на почвата на дълбочина 10 см

   Селскостопанските работи през месец март са в пълен разгар. Почвите се култивират и брануват за сеитба на пролетни култури. Достатъчно работа имат овощарите, лозарите и пчеларите. Растениевъдство    Започват пролетните предсеитбени и сеитбени работи. Ако почвата се е затоплила до 10°С, към средата на месеца е време за сеитба