HomePosts Tagged "Торови норми"

Торови норми Tag

   Естественото плодородие на почвите, в които се отглеждат земеделските култури, не е достатъчно да осигури високи и стабилни добиви. Една от по-важните агротехнически мерки е и пролетното подхранване, което трябва да се извърши до края на февруари или в началото на март.    С пролетното