НачалоPosts Tagged "трансгранично сътрудничество" (Page 5)

трансгранично сътрудничество Tag

Вчера, на 8-и август, ръководството на община Козлодуй, Р. България, в лицето на Маринела Николова, кмет на община Козлодуй и Юрик Мартинов, зам.-кмет по строителство, устройство на територията и икономически дейности в общината посрещна гости от община Мерошина, Р. Сърбия. Кметът на Мерошина, Саня Стайич

В конферентната зала в Димитровград днес се проведе работна среща между представители на общините Димитровград  и Перник, Р. България. Основните теми на дебата бяха обмен на опит в сферата на културата и образованието и сътрудничество чрез реализация на общи трангранични проекти. Славолюб Маноилов, член на общинския-изпълнителен

Град Пирот започна своята мисия в трансграничните проекти България-Сърбия през 2007 година в рамките на програмата CARDS, с основаването на Канцеларията за местно икономическо развитие, която днес е истинска работилница за творчески идеи и реализация на проекти. Последваха различни важни проекти от областта на културата,

   В Босилеград се проведе първото обучение на участниците в проекта „Устойчиво развитие и интегриране, като фактор за преход към демокрация и пазарна икономика”, който се реализира от страна на Ведомство център за култура „Босилеград” и община Перник, финансиран от страна на Министерството на външните

   Официалната церемония по връчване на първите договори за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия се проведе на 24 ноември 2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в гр.

   Ефективността, успеха и устойчивостта по време на реализацията на проектите за трансгранично сътрудничество между Сърбия и България, в рамките на ИПП програмата на Европейския съюз, бяха главните причини, които на град Пирот донесоха значително признание. На тържеството в Белград, на Петата национална конференция за

   Град Пирот взе признание за отчетената ефективност, успех и устойчивост в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Според портала Пиротске вести, признанието конкретно се отнася до проекта за реконструкция на старото караулно помещение, за което от ИПП фонда е осигурено над

   Присъственото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия се проведе на 15 юли в залата на НЧ „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище, Република България. Основната цел на заседанието беше да се одобри списъка с проекти, предложени за финансиране по Първата