HomePosts Tagged "Тръбопровод"

Тръбопровод Tag

С подкрепата на Европейския съюз и правителството на Република Сърбия в лицето на Дирекцията за вода при Министерството на селското стопанство, в Босилеград приключва изграждането на водоснабдителна система, която ще позволи на жителите в квартала „Добри дол” да бъдат снабдени с качествена питейна вода, предаде

   В квартал „Строшена чешма“ в Димитровград започнаха работи върху реконструкцията на канала. Според думите на члена на общинския изпълнителен съвет за комунална дейност и пътна инфраструктура, Жан Цоневич, инвестицията е на стойност 1,5 милиона динара. Изпълнител на работите е предприятието „Ерозия“ от Ниш.    „Надяваме

   В местността „Бара“ в Горна Желюша се слага тръбопровод. Стойността на инвестицията възлиза на 280 хиляди динара, а средствата са обезпечени от бюджета на Община Димитровград. https://www.youtube.com/watch?v=KCGhVg3CF6g