HomePosts Tagged "Укрепване на капацитета на местния съвет за миграцията"

Укрепване на капацитета на местния съвет за миграцията Tag

   В новопостроеният Приемателно-транзитен център в Димитровград днес се проведе кръгла маса на тема „Укрепване на капацитета на местния съвет за миграцията на Община Димитровград, която бе организирана от местната администрация, Комисариата за бежанци и миграция на Република Сърбия и Международната организация за миграция (МОМ).