НачалоPosts Tagged "финансов отчет`16"

финансов отчет`16 Tag

На днешното заседание на Общински съвет Димитровград съветниците приеха Програма за подкрепа на младежта за 2017 г. За тази цел от общинския бюджет ще бъдат осигурени 1 милион динара. Също така, на сесията бе приетa годишна програма за защита, разпореждане и ползване на земеделски площи

   ХII заседание на Общинския Съвет на Димитровград ще се проведе в петък, 3 февруари. Съветниците ще обсъдят 23 точки, включително и предложението за решение за външния одит на окончателните отчети за 2016 година. По време на заседанието, съветниците в местния парламент ще обсъждат и