a
HomePosts Tagged "фолклорен състав"

фолклорен състав Tag

Още една фолклорна формация от Босилеградско краище с много успехи тачи обичаите и традицията на българите в Сърбия. Това е фолклорният състав към спортно дружество „Младост“ от Босилеград. Формацията, която датира от 2013 година, изцяло е финансово подкрепена от СД „Младост“ и община Босилеград, и успешно

Фолклорният състав към Центъра за култура „Босилеград“, с дългогодишния ръководител Саша Радованов, наброява над 100 танцьори, а младите фолклористи са разпределени в 4 ансамбъла. Съставът, с годините, придобива все по-голяма популярност и е неоспорим приноса му за запазването на фолклорното наследство на българите в Босилеградско

Фолклорният състав при спортно дружество „Младост” от Босилеград взе участие в Международния фолклорен фестивал „Дни на кочанския ориз”, който се проведе от 6 до 8 октомври в село Оризари до град Кочани. Фестивалът е посветен на обичаите, свързани с жътвата на ориза в този край. Освен

Folklorna sekcija sportskog društva "Mladost“ iz Bosilegrada učestvovala je na VII Međunarodnom folklornom festivalu „Razigrano Kratovo“ koji se održan 9. i 10. juna u makedonskom gradu Kratovo, povodom Dana kulture u R. Makedoniji. Bosilegradski folkloristi su prvi put učestvovali na festivalu zahvaljujući višegodišnjem poznanstvu i prijateljstvu

   В третото издание на Международния фолклорен фестивал "Бобошевско веселие 2016", който неотдавна се проведе в гр. Бобошево – Република България, успешно се представи и фолклорната формация към спортното дружество „Младост“ от Босилеград. Младите фолклористи изиграха танци от Босилеградско краище, а певецът Добри Миланов изпя