HomePosts Tagged "Gimnazija"

Gimnazija Tag

   По повод 1 ноември – Ден на народните будилите, в гимназията „Св. св. Кирил и Методий“  в Димитровград днес се проведе специална празнична програма - открит урок, посветен на най-великите дейци от националната история. Програмата подготвиха учители по български език и литература и група