HomePosts Tagged "Koagulometar"

Koagulometar Tag

   Община Босилеград осигури специализиран апарат-коагулометър за нуждите на Лабораторията при Здравния дом, за изследване на кръвосъсирването.    Гражданите на Босилеградска община вече няма да пътуват до Сурдулица, а прегледите ще се извършат в лабораторията в Босилеград.    За осигуряване на апарата общината е отделила 117 500