„Far“ – svetionik poštenog novinarstva

       U vremenu kada Evropa sve jače insistira na informisanju na manjinskim jezicima, a Povelja Ujedinjenih nacija to tretira kao deo korpusa osnovnih ljudskih prava, naša medijska realnost vapi za autentičnim ispoljavanjima, kako na jezicima manjina, tako i za temama koje tretiraju problematiku manjina. To se pogotovo odnosi na „male” manjine kakva je bugarska, koja je u poslednjih dvadesetak godina skoro izgubila svoje štampane i elektronske medije. Sve to otvara prostor za konkretnu medijsku građansku inicijativu, koja će u ovom slučaju rezultirati multimedijalnim Internet Portalom “Far”. Portal će probati da osvetli sve važne teme za Bugare u Srbiji, da pruži dnevno informativni presek iz mesta koja oni naseljavaju, da da globalni presek dana, ali i da informacijama iz drugih nebugarskih sredina i matice države taj portal učini propulzivnim za sve što je bitno za zaokruženo i izbalansirano novinartvo bez senzacionalizma i tabloidnog prikaza.

       Sa malo ljudi i malo para to će u početku biti jako težak i mukotrpan zadatak, ali dugogodišnji medijski angažman i profesionalni odnos, pa i karakterne osobine osnivača Udruženja građana  „Emblema”, polako ali sigurno, rezultiraće dobro urađenim multimedijalnim portalom, koji će otvoriti prostor za saradnju sa svim ljudima sličnih ideala i dokazati da svaka nacionalna kultura uvek počiva na bazi nastaloj u eklektici i sinergiji mnogih kulturnih vrednosti i estetskih uticaja i prilaza. Isto tako portal „Far” će dokazati da je najsigurnija budućnost kulture i informisanja neke nacije upravo u prožimanju sa drugim kulturama i nacijama. To nije samo proklamacija Evropske unije ili preporuka Ujedinjenih nacija, to je način po kome svet, pa i nacije u njemu, opstaju, funkcionišu i unapređuju se od vremena helenizma do danas.

        Stoga simbolika aleksandrijskog Farosa (Far) u imenu novog portala verujem nije slučajna, nego predstavlja nagoveštaj povratka na pradavni i nikad pobijeni aksiom – da se samo mešanjem  kultura stvaraju nove vrednosti, a interpretacijom vrednosti drugih kultura jača vrednost svoje sopstvene. Zato iskreno želim da „Far” što pre postane svetionik i okrilje poštenog, dobrog i  objektivnog novinarstava u kome će jedini limiti biti kvalitet i istinitost, a nacionalna, verska i polna raznolikost –  prednost i bogatstvo.

Slobodan Aleksić Ćosa – novinar i publicista

Podeli vest
Napisao/la

Въпреки това, че е роден в Пирот през 1955 година, за свое родно място счита Димитровград (Цариброд), където прекарва детството си и завършва основно училище и гимназия. Дипломира се във Философския факултет в Белград. В журналистиката е от 1982 година: най-напред в Радио Белград 202, след това в Радио Бор, накратко в Студио Б, а от август 1984 г. започва работа в Београдска хроника – по-късно Београдски ТВ програм. През лятото 1987 г. минава в Радио Югославия, за да се завърне в Телевизия Белград в декември 1995 година. В момента е журналист в сайта на РТС. Освен в радиото и телевизията, сътрудничи и с вестници, седмичници и периодични издания: „Данас”, „Време”, „Република” – на сръбски език и „Балканите”, „Братство” и „Мост” на български език. Работи и във филми, и един е от инициаторите и ментори на работилницата за антропологическият документален филм „Паметник”, която се проведе на Стара планина през 2008 г. и 2009 г. и в Канижа през 2010 година. Редактира книгата „Бескомпромисният Дудов” през 2003 година, издателство на Дома на културата „Студентски град”, която говори за жизнения път и поетиката на филма на Златан Дудов, великанът на филмовото изкуство.

Bez komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.