ВИДЕО – В гимназията са представени програмите на висши учебни заведения в Република България