Първият месец на портал ФАР

   На 1. март официално стартира нова медия – Интернет портал Фар, чийто основател е Сдружение на гражданите „Емблема“. Сдружение „Емблема” е неправителствена широкоспектърна организация, която в съвременното интернет пространство чрез своя портал “far.rs” информира гражданите на Република Сърбия на български и србъски езици с процесите, които протичат в държавата.

   „Емблема” и порталът “far.rs” са базирани в Димитровград (Цариброд), но информират цялата общност, без разлика за народност или малцинство. Целта е да обединява в информационно отношение, да интегрира мултикултурното развитие на обществото, да дава трибуна и сплотява различността.

   Порталът „Фар” има сътрудници от Димитровград, Босилеград, Пирот, Ниш, Белград, София и други градове, а на 25 март сключи Споразумение за сътрудничество с Генералното консулство на Репубика България в Ниш. Покрай това, медията осъществи добро сътрудничество с различни институции, неправителствени организации и медии в Сърбия и България.

   Основите цели на портала са информиране на майчин език, с акцент на опазване на културното наследство на гражданите в Сърбия и развитие на мултикултурни диалози като част от европейското културно многообразие.

   Спрямо официалните статистически данни, през месец месец март в портала за обявени 285 статии, с 7610 посещения. Има 18086 преглеждания на страници, 8346 преглеждания във Фейсбук страницата, както и 950 преглеждания в YouТube.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!

РЕДАКЦИЯ НА ПОРТАЛ „ФАР“

Napisao/la
Bez komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.