a
 

Caribrodski forum 30. aprila u Dimitrovgradu

   Konsultativni forum pod nazivom “Caribrod – potrebe i mogućnosti” biće održan u subotu 30. aprila u edukativno-obrazovnom centru u Dimitrovgradu sa početkom u 10:00 sati. Organizator skupa je dimitrovgradska nevladina organizacija „Forum za održivi razvoj“ i grupa mladih, koja želi da pomogne razvoj Dimitrovgrada u različitim sferama.

   Jedan od moderatora foruma, koji se održava pod medijskim pokroviteljstvom Internet Portala „Far“, je Bojan Velev. Velev je rođen 1984. u Dimitrovgradu. Osnovne studije Poliltikologije zavšio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a master studije Javne uprave i analize javnih politika na Fakultetu za menadžment i javnu upravu Univerziteta Tvente u Holandiji, kao stipendista Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije. Kroz skoro desetogodišnji rad u civilnom sektoru stekao značajno iskustvo u radu sa državnim institucijama, ambasadama, međunarodnim donatorima i lokalnim samoupravama. Radio na osmišljavanju i sprovođenju nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti socijalne ekonomije/socijalnog preduzetništva, te socio-ekonomskog osnaživanja mladih i ranjivih grupa stanovništva (Romi, izbeglice, interno raseljena lica). Aktivno učestvovao u izradi strategija za lokalni ekonomski održivi razvoj u nekoliko opština u Srbiji. Član radnih grupa za izradu Nacionalne strategije za mlade i Nacionalnog programa za zapošljavanje mladih do 2020. godine. Od 2014. godine radi u Beogradskoj otvorenoj školi kao koordinator programa Unapređivanje zapošljivosti, na projektima koji se tiču karijernog vođenja i savetovanja i povezivanja obrazovanja i tržišta rada. Iskusan trener i autor nekoliko publikacija i članaka o socijalnom preduzetništvu, više sažetih predloga praktičnih politika za unapređivanje zapošljivosti mladih, i jedan od tvoraca prve mreže socijalne ekonomije Srbije (SENS).

265 Bojan_BOS

   Veleva smo pitali koje su razvojne šanse Dimitrovgrada (Caribroda) i koje potencijale treba iskoristiti u cilju napredka?

   – Pre svega povoljan geografski položaj, što je značajan faktor za unapređivanje privrednih aktivnosti, ali i turističke ponude i uslužnih delatnosti. Ukoliko već nije urađena, s obzirom da nisam dovoljno upoznat, valjalo bi uraditi analizu/procenu efekata izgradnje Koridora 10 na region, mikroekonomiju, ekonomski ambijent, lokalne zajednice itd. Ovo je bitno kako za privlačenje domaćih i stranih investicija, tako i za dugoročnije planiranje turističke ponude i uslužnih delatnosti (npr. kampovi za putnička vozila i prikolice…).

   Podjednako bitno, i neraskidivo povezano sa prethodnim, jeste podizanje kapaciteta opštinske administracije i civilnog društva za korišćenje dostupnih EU fondova i fondova drugih donatora. Uspostavljanje regionalnih i međunarodnih partnerstava u ovom kontekstu.

266 Nisava

   Kako sprečiti odlazak mladih i migraciju iz Caribroda?

   – Mobilnost mladih i radne snage uopšte je normalna, pa i poželjna stvar. Ipak, daljom izgradnjom putne i železničke infrastrukture, Caribord će postati još „bliži“ velikim i značajnim urbanim centrima poput Sofije, Niša, Beograda… To je prvi i najveći preduslov za kreiranje pozitivnije slike o Cariborodu kao malom, lepo, čistom i mirnom mestu za život i zasnivanje porodice. Mladima se još tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja treba ukazivati na razliku između „životnih stilova“ u velikim gradovima i malim mestima – koje su prednosti, koje su mane, finansijske konstrukcije, mogući karijerni izbori i putanje.

   U pogledu praktičnih mera neophodno je unaprediti program opštinskih stipendija za učenike, kako bi u što većoj meri odgovarao potrebama lokalne zajednice i ekonomije. Ustanovljavanje mreže alumnista može biti delotvorno u ovom procesu. Takođe, je neophodno osmišljavanje praktičnih mera za uspostavljanje sistema komunikacije i saradnje sa Caribordskom „dijasporom“, koja može da doprinese na brojnim poljima – razmena iskustava i znanja, kontakti…

   Naravno, na polju privrednih aktivnosti, mora se stvoriti povoljnija klima za razvoj malih i srednjih preduzeća (naročito sa fokusom na novim tehnologijama/softverima), što bi dodatno motivisalo mlade ljude da nakon završetka obrazovanja svoju karijeru grade kroz preduzetništvo.

267 Gimnazija

   Srednje i više obrazovanje je naravno neizostavni, odnosno gradivni element održivog lokalnog ekonomskog razvoja, koji je lek za odliv mladih. Treba promisliti uvođenje inovativnih obrazovnih profila u Caribordsku srednju školu, koji bi bili usaglašeni sa trenutnim i projektovanim potrebama lokalne i regionalne privrede, kaže Velev za portal “Far”.

   Predstavnici lokalnih organizacija i institucija tokom trajanja foruma izneće probleme, prioritete i aktivnosti na planu razvoja, na osnovu čega će učesnici foruma odrediti oblasti i aktivnosti, koje bi mogli da podrže na stručnom, tehničkom ili finansijskom planu.

   Forum “Caribrod-potrebe i mogućnosti” je otvorenog karaktera, a detaljne informacije mogu se dobiti na sajtu: http://caribrod.net/caribrodskiforum/index.html.

P. Videnov

Napisao/la

Petar Videnov je rođen 1970. godine. Iako agronom po profesiji, u celosti se posvećuje novinarstvu. Novinarsku karijeru počinje u radio-televiziji Caribrod 1995. godine, gde kao novinar, voditelj i urednik već 21 godinu učestvuje u kreiranju i stvaranju raznovrsnih radijskih i televizijskih emisija, dokumentarnih filmova, reportaža i intervjua na bugarskom i srpskom jeziku. Posebnu pažnju posvećuje negovanju kulture i tradicije bugarske nacionalne zajednice u Srbiji. Novinar-urednik (1999-2000), član uređivačkog kolegijuma (2000-2002) i glavni i odgovorni urednik RT Caribrod (2002-2003) i (2009-2011). Dugogodišnji saradnik Novinsko-izdavačke ustanove „Bratstvo“ i istoimenog nedeljnika na bugarskom jeziku. Saradnik elektronskih i štampanih medija u Srbiji i Bugarskoj, a posebno Radio-televizije Srbije - „TV Žurnal na bugarskom jeziku“. Dopisnik nacionalnog bugarskog časopisa “Lov i ribolov“. Sa Agencijom za kinematografsku i televizijsku produkciju “Positive Production” iz Dimitrovgrada radio na izradi više dokumentarnih filmova i emisija – reditelj i scenarista dokumentarnih filmova „Trio Forte“ i „Zlatan Dudov“. Jedan od osnivača Udruženja građana „Emblema“ i Internet Portala „Far“. Bavi se publicistikom. Autor knjige „Po lovdžijski“. Član NUNS-a i međunarodne federacije novinara IFJ. Dobitnik značajnih novinarskih nagrada i priznanja na domaćim i međunarodnim medijskim festivalima.

Bez komentara

Na ovoj strani komentari su neomogućeni.