Drugi tretman protiv komaraca u ponedeljak 11. jula u Dimitrovgradu

   Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane opštine Dimitrovgrad da će se u ponedeljak 11. jula obaviti drugi tretman suzbijanja odraslih formi i larvi komaraca na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Suzbijanje odraslih formi komaraca počinje u 06:00 časova ujutru i vrši se ULV uređajima sa zemlje koji prave aerosolnu maglu na sledećim lokacijama: Lukavička reka na deonici od Džoninog mosta do ušća u Nišavu, reka Nišava na deonici od ulaska u grad do izlaska iz Željuše i jezera Savat  1 i 2. Da bi se tretman uspešno realizovao i izbegle neželjene posledice Preduzeće „SANIT M&M“ poziva građane da u vreme tretiranja ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce i da prozore svojih stambenih jedinica u ranim jutarnjim časovima drže zatvorenim. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.

105

   Suzbijanje larvi komaraca počinje u 08:00 časova ujutru i vrši se razbacivanjem granula u vodena staništa komaraca na sledećim lokacijama: Lukavička reka na deonici od Džoninog mosta do ušća u Nišavu, reka Nišava na deonici od ulaska u grad do izlaska iz Željuše i jezera Savat  1 i 2. Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti kod građanstva.

   U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje. Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M&M“ na tel: 018-258-019 i 018-243-876.

Izvor: „SANIT M&M“ D.O.O. Niš

Napisao/la
Bez komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.