Odobreno 36 projekata u okviru programa saradnje sa Srbijom, među kojima i projekat Centra za kulturu iz Dimitrovgrada

   Sastanak zajedničkog nadzornog odbora u okviru Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, održan je 15. jula u domu kulture „Hristo Botev 1934“ u Božurištu, Bugarska. Osnovni cilj sastanka je bilo odobrenje liste projekata predloženih za finansiranje u okviru prvog poziva za prikupljanje predloga projekata.

166

   Sastankom je predsedavala Denica Nikolova, zamenica ministra za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske, dok je Sanda Šimić, pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije kopredsedavala sastankom.

167

   Zbog rekordno velikog interesa za program i visok nivo tehničkog kvaliteta brojnih predloga projekata, zajednički nadzorni odbor je odobrio preraspodelu dodatnih finansijskih sredstava iz finansijske alokacije za 2018. godinu, što je dovelo do povećanja ukupne sume sredstava za prvi poziv na 18 570 429 evra. Povećani budžet će biti dovoljan za finansiranje 36 zajedničkih prekograničnih projekata, u okviru tri glavne prioritetne ose: Održivi turizam , Mladi, i Životna sredina.

   Među odobrenim projektima je i projekat Centra za kulturu iz Dimitrovgrada kao vodećeg partnera sa čitalištem “G.S Rakovski 1928” Dragovištica, opština Kostinbrod. Vrednost projekta pod nazivom “Ulaganje u mlade kroz modernizaciju kulturnih centara u pograničnom rejonu” je 449 382, 92 evra.

   Detaljnu prezentaciju svih projekata odobrenih za finansiranje u okviru prvog poziva možete naći na: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg

Izvor: Interreg – IPA CBS Bulgaria-Serbia

Napisao/la
Bez komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.