Ogledalo – Nacionalne jesenje izložbe Plovdiv 2016

                                                                          In five minutes, Milena Cočkova

   U septembru mesecu u Plovdivu će biti predstavljeno tradicionalno izdanje Nacionalnih jesenjih izložbi, koje ove godine nosi naziv OGLEDALO. Četvrti put umetnički direktor i kurator događaja je doc. dr Galina Lardeva. Izložbe će biti otvorene 1. septembra u dvorištu Balabanove kuće u Starom Plovdivu.

   Nacionalne jesenje izložbe, koje organizuju Opština Plovdiv, Opštinski institut Stari Plovdiv i fondacija “Kultura i savremenost” otvaraju Jesenji salon umetnosti u Plovdivu. Događaj ima tradicionalno mesto u kulturnom programu grada, a njegova duga istorija pretvorila ga je u forum savremene bugarske umetnosti sa nacionalnim značajem.

   Poslednjih godina Nacionalne jesenje izložbe se fokusiraju na prikazivanje aktuelnih predstava vizuelne umetnosti i savremenih tendencija u klasičnim medijima kao pejsaža, grafike i skulpture. Umetnički direktor doc. dr Galina Lardeva usmerava pažnju publike prema različitim oblicima savremene bugarske umetnosti autora koji rade u Bugarskoj i inostranstvu. Izazov za ovogodišnje učesnike u izložbama je specifičan format predstavljanja, u kome je svaka samostalna izložba deo zajedničkog projekta. Sa druge strane, izložbe treba da budu jako kompatibilne sa aktivnim eksterijerom i interijerom kuća u Starom Plovdivu.

186

                                                                              Mete, Dejan Janev

   Ovog septembra učesnici u izložbama i publika moći će da diskutuju o liku u njegovoj sveobuhvatnosti i protivurečnosti. Ovogodišnje izdanje Nacionalnih jesenjih izložbi u Plovdivu usmerava pažnju prema razvoju istorije ogledala, koje je sa jedne strane figura refleksije, mišljenja, razumevanja i samospoznaje, kao vrata prema nadčulnom, a sa druge strane se savija do instrumenta za fetišizaciju vidljivog, isticanje putenosti; ono alegoriše sujetu, atribut je gluposti, sakuplja u sebe neverovatne zablude, koje čovek susreće na svom putu.

   U projektu učestvuju Andrej Gradečlijev (Oldenburg, Nemačka), Dejan Janev (Sofija), Evelina Petkova (Plovdiv), Ivan Kjuranov (Sofija), Milena Bočukova (Plovdiv), Milena Cočkova (Bremen, Nemačka), Stela Vasileva (Sofija, Jana Stojčeva (Sofija) i Jasen Panov (Sofija). Devet autora predstaviće pejsaž, crtež, grafiku, kolaž, skulpturu, fotografiju i objekat.

187

                                                                                Duel 2, Jasen Panov

   U okvuru događaja predviđen je i prateći program za posetioce Nacionalnih jesenji izložbi, koji će uskoro biti objavljen.

Napisao/la
Bez komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.