Opština Dimitrovgrad dobro odgovorila na migrantsku krizu

   Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS uz podršku Danskog saveta za izbeglice održala  je u edukativno-obrazovnom centru u Dimitrovgradu okrugli sto pod nazivom „POŠTUJ RAZLIČITOSTI“. Skup su otvorili predstavnici mreže CHRIS Dragan Đorđević i Milan Krstev, a prisutne su takođe pozdravili predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov i zamenik predsednika Zoran Đurov. Oni su rekli da je ova opština dobro odgovorila na migrantsku krizu koja se dogodila i da će još spremnije dočekati novi talas izbeglica, ako ga bude bilo.

319

   Realizacija ovog projekta počela je u maju ove godine, a u njega su uključene opštine Preševo, Bujanovac, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Zaječar i Negotin. Ciljevi projekta su podizanje kapaciteta institucija Republike Srbije na lokalnom nivou u upravljanju mešovitim migracijama i povećanje pristupa informacijama i mehanizmima zaštite osobama sa potrebom za međunarodnom zaštitom, kao i podizanje kapaciteta institucija u upravljanju mešovitim migracijama. Skup je bio prilika da se razgovara o odgovoru lokalnih zajednica na izazove migracija i aktuelnoj izbegličkoj krizi sa akcentom na poštovanje zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.

   Okruglom stolu koji je realizovan u okviru programa „JAČANJE KAPACITETA I PRUŽANJE POMOĆI U REŠAVANJU IZBEGLIČKE KRIZE“ prisustvovali su predstavnici Centra za socijalni rad, Crvenog krsta Dimitrovgrad, lokalne samouprave, nevladinih organizacija i medija.

D. A. Videnov

Foto: Danijela Apostolov Videnov

Bez komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.