a
 

VIDEO – Izjava: Vladica Dimitrov, predsednik opštine Dimitrovgrad o 14. sednici Opštinskog veća

Na poslednjoj sednici Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad razmatrano je više tačaka za funkcionisanje lokalne samouprave, kao i zahtevi građana i Mesnih zajednica. Predsednik opštine Vladica Dimitrov kaže za “Far” da je, između ostalog, usvojen zaključak da od 1. septembra u Domu zdravlja jednom nedeljno radi lekar-onkolog.

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Na ovoj strani komentari su neomogućeni.