a
 

Fondacija “Ana i Vlade Divac” u Dimitrovgradu – odgovor na migrantsku krizu

   U opštinama Šid, Subotica, Sijenica, Tutin, Lajkovac, Preševo i Dimitrovgrad u toku je realizacija projekta “Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu”, koju uz podršku USAID-a finansira fondacija “Ana i Vlade Divac”.

    “Prva faza projekta podrazumevala je odabir nevladinih organizacija i udruženja građana koja deluju na teritorijama pomenutih opština, kao i na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Svrha ovog dela projekta bila je uspostavljanje neophodne komunikacije kako bi se moglo raditi sa opštinama i sa svim lokalnim relevantnim činiocima, a sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija sa fokusom na izbegličku krizu” – kaše za “Far” Željko Voštić koordinator projekta za opštinu Dimitrovgrad.

120

   Svaka od opština uključenih u projekat dobiće po 10.000 ameriških dolara, dok će između 5 i 10 udruženja ili organizacija iz pomenutih opština, koje budu ispunile sve uslove, imati na raspolaganju između 5.000 i 10.000 dolara.

121

          U planu su radionoce i društvene aktivnosti za izbeglice sa Bliskog istoka koji će biti smešteni u Tranzitno-prihvatnom centru u Dimitrovgradu, čija je izgradnja u toku. Na taj način bi se svakodnevica migranata poboljšala i učinila zanimljivijom.

122

          Takođe je planirana i obuka zainteresovanih, koja će započeti u drugoj polovini novembra ove godine na temu “Delovanje u vanrednim situacijama i izbegličkoj krizi”. Predavači će biti iz sektora za vanredne situacije.

          Voštič napominje da je Fondacija “Ana i Vlade Divac” u Dimitrovgradu upravo sprovela projekat podrške lokalnim poljoprivrednicima u cilju jačanja njihovih lokalnih kapaciteta i boljeg plasmana proizvoda na tržištu. Poljoprivrednici su dobili opremu za poljoprivrednu proizvodnju, a kandidati su mogli biti osobe do 45 godina starosti sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

D. A. Videnov

Bez komentara

Ostavi komentar