October 2016

   Денят на народните будители тази година ще отбележи гимназията в Босилеград с редица прояви.    На  1 ноември (вторник) от 18:00 часа е насрочено централно мероприятие, когато ще бъде изнесен доклад за народните будители, а след това програмата ще продължи с декламиране на стихотворения от