Na sedmoj sednici SO Dimitrovgrad usvojena odluka o radnom vremenu u trgovinskim i ugostiteljskim objektima

   U Dimitrovgradu je održana sedma sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad. sa 14 tačaka na dnevnom redu. Odbornici su usvojili odluku o utvrđivanju radnog vremena u trgovini, zanatstvu, ugostiteljstvu i objektima za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću sa određenim izmenama. Izmene se odnose na radno vreme objakata za ishranu i piće, koji će u zimskom periodu raditi od 07.00 do 24.00 časa radnim danima, a vikendom od 07.00 do 01.00 čas, dok će u letnjem periodu raditi od 07.00 do 01.00 čas radnim danima i od 07.00 do 02.00 vikendom, dok objekti koji imaju smeštaj mogu organizovati rad restorantskog dela do 03.00 časa. Takođe, izmenjeno je i radno vreme objekata za zabavu, video igrice-igraonice, koji će raditi od 10.00 do 24.00, umesto do 22.00 časa.

   Na sednici je usvojena i odluka o promeni osnivačkog akta javnih preduzeća „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad“ i „Komunalac“.  Odbornici su usvojili rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune statuta ustanove za sport i turizam „Sportsko turistički centar Caribrod“ Dimitrovgrad i o davanju saglasnosti na Program poslovanja ove ustanove, sa finansijskim planom za 2016 godinu, kao i rešenje o davanju saglasnosti na Statut Narodne biblioteke „Detko Petrov“. Usvojen je i izveštaj o radu Predškolske ustanove “8.septembar“ za radnu 2015/2016 godinu i godišnji plan rada za ovu radnu godinu.

   Na sednici lokalnog parlamenta doneta je i odluka o razrešenju člana odbora za administrativno, mandatno-imunitetska pitanja SO Dimitrovrad Verice Aleksov, pravnika iz Željuše i imenovanju novog člana ovog odbora Darka Kostova, profesora fizičke kulture iz Lukavice.

 А. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar