Представен окръжен проект – „Система за събиране на странични продукти от животински произход“

   „Система за събиране на странични продукти от животински произход“ е название на окръжния проект, който бе представен в Димитровград. На срещата присъстваха представители на местните самоуправления на Димитровград, Пирот, Бела Паланка и Бабушница, представители на Общественото предприятие Комуналац, ветеринарната инспекция, както и  селскостопански производители от Димитровградско.

   Проектът е изработен от страна на Деян Максимович, сътрудник на неправителствената организация „Станище“ и сътрудниците му и има за цел изграждане на депо за съхраняване на загинали домашни животни и обработка на анимални отпадъци. Средствата за изграждането на обекта трябва да се осигурят чрез бюджетите на местните самоуправления в Пиротски окръг, както и чрез различни конкурси до фондовете на Европейския Съюз, подчерта Максимович.

   Запланувано е депото да бъде изградено на шест километра от Димитровград в местността „Остри връх“.

 А. Тодоров

Фото: А. Тодоров

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar