Predstavljanje vodiča za pokretanje upravnih sporova

   U medijskoj sferi su neophodne eventualne korekcije zakonskih i podzakonskih rešenja, izjavila je šefica Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji Gordana Janković ukazujući da je potrebno monitorovati celokupan proces konkursnog sufinansiranja.

   “Takođe, neophodna je i edukacija medija i novinara kako da zaštite svoja prava u ovom procesu, kao i upravnih sudova i organa uprave u sprovođenju zakona”, kazala je Gordana Janković u Medija centru Vojvodine, na predstavljanju “Vodiča za pokretanje upravnih sporova u sufinansiranju javnog interesa u javnom informisanju”, koji je izradilo Nezavisno udruženje novinara Srbije.

   Vodič je namenjen medijima koji su oštećeni u procesu konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa, što je jedini pravni mehanizam zaštite prava medija u slučaju kršenja zakonskih i podzakonskih akata od strane republike, pokrajine i lokalne samouprave prilikom dodele sredstava za medijske konkurse. 

389

   Jedan od autora vodiča, advokat Srđan Gligo rekao je da Zakon o javnom informisanju i medijima nije predvideo žalbu organima uprave i da je za medije pokretanje upravnog spora jedini način da ostvare svoja prava.

   “Rezultat upravnog spora može da bude, osim odbijanja tužbe, i vraćanje celog postupka na početak, odnosno poništenje celog postupka, ili pak nalog za sprovođenje rešenja stručne komisije ukoliko ga je organ uprave ignorisao”, rekao je Gligo. On je dodao da je do sada, prema istraživanjima, u svakoj fazi projektnog sufinansiranja bilo protivzakonitosti, a da je za sve njih nadležan Upravni sud.

   Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović je rekao da su organi uprave, a pre svega lokalne samouprave, u dosadašnjem procesu pokazale “neviđenu kreativnost u kršenju i mimoilaženju zakona”.

   “Da bi upravni sporovi bili efikasan pravni lek, potrebno je prethodno promeniti medijske zakone i podzakonska akta”, ocenio je Sejdinović.

   Generalni sekretar NUNS-a  Svetozar Raković izrazio je uverenje da će Vodič pomoći medijskim kućama i organizacijama civilnog društva da sudskim putem spreče nezakonitu raspodelu budžetskog novca namenjenu projektima od javnog interesa.

   “U pitanju je jedan potpuno novi mehanizam koji je nepoznanica i za medije i za upravne sudove, te je svima potrebna ozbiljna edukacija”, rekao je Raković. Vodič će biti predstavljen i u Kragujevcu (25. novembra), Nišu (30. novembra) i u Beogradu (sredinom decembra).

Izvor: NUNS/Beta

Podeli vest
Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar