Razmatranje odluke o budžetu za 2017. godinu glavna tačka na današnjoj sednici Opštinskog veća

   Razmatranje nacrta i usvajanje predloga Odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2017. godinu bila je glavna tema na današnjoj sednici Opštinskog veća. Načelno, planirani budžet za narednu godinu iznosiće 719.435.833 dinara.

   „Ove godine za razliku od ranijih godina smernice za izradu budžeta su bile daleko strožije, prihod je realno planiran, a opština će rashodovati sa onoliko sredstava koliko prihoduje, kako ne bi ušla u problem sa deficitom budžeta. Ove godine budžet je koncipiran tako da bude u potpunosti usklađen sa planom i programom Javno-komunalnog preduzeća „Komunalac“. Deo investicija iz oblasti rada „Komunalca“ opština nije planirala u samom budžetu“, kaže u izjavi za medije Vladica Dimitrov, predsednik opštine Dimitrovgrad.

   U 2017. godini, između ostalog, radiće se izgradnja deonice puta Kusa Vrana – Trnski Odorovci u dužini od oko 2 kilometra, asfaltiranje dela puteva u selima Lukavica i Gojindol, sanacija kanala u ulici Georgi Dimitrov u Dimitrovgradu, kompletno završavanje kanalizacione mreže u selu Gojindol, izgradnja putnog pravca Željuša – Planinica – Banski – Dol – Poganovo. Takođe u narednoj godini biće zatvorena celokupna finansijska konstrukcija na izgradnji radne zone Beleš. Opština će iz svog budžeta izdvojiti sredstva u iznosu od oko 32 miliona dinara, a isto toliko izdvojiće i Ministarstvo privrede Republike Srbije, naglašava Dimitrov.

   Što se tiče mera agrarne politike zapošljavanja, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje opština će i sledeće godine organizovati program javnih radova, Za ovu namenu opština će izdvojiti 3 miliona dinara, a isto toliko će izdvojiti i NSZ. Za program stručne prakse planirano je 2 miliona dinara.

   Na dnevnom redu našlo se i razmatranje nacrta i usvajanje predloga Odluke o formiranju budžetskog fonda za socijalnu zaštitu i programa sociohumanitarnih organizacija. Na osnovu toga, u 2017. godini planirano je osnivanje humanitarne fondacije za pomoć socijalno ugroženim licima, odnosno licima obolelih od raznih teških bolesti, koje kao ljude u socijalnoj potrebi ne prepoznaje Centar za socijalni rad.

   Budžetski fondovi za privredu i poljoprivredu neće pretrpeti značajne promene u odnosu na ovu godinu. U budžetskom fondu za zaštitu životne sredine sredstva će biti usmerena uglavnom na izgradnju prečistača otpadnih voda i za rekonstrukciju atmosferske kanalizacije.  Promene se očekuju u budžetskom fondu za turizam. Oko 2 miliona dinara biće izdvojeno za Turističko-informacioni centar, koji će usmeravati turiste na različite turističke lokalitete na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

   Sednica Skupštine Opštine Dimitrovgrad zakazana je za petak 23. decembar.

 A. Todorov

Foto: Ivica Ivanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar