Saradnja opština Pirdop i Palilula – Film i katalog o turističkim sadržajima

   U okviru IPA programa, partnerske opštine Pirdop u Bugarskoj i opština Palilula iz  Niša pokrenule su projekat promocije turističkih sadržaja pod nazivom  „Promocija turističkih potencijala kroz interaktivne izložbe kulturno-istorijskog nasleđa“.

   Ideja projekta je razmena iskustava sa partnerima iz opštine Pirdop, kako bi smo promovisali turistički potencijal i kultutno-istorijsko nasleđe opštine Palilula. Sa kolegama iz Bugarske radiće se na mapiranju svih kulturno-istorijskih sadržaja, koji će onda biti  prezentovani kroz brošuru i promo film, pripremljen do kraja projekta. Ovaj projekat neće biti samo za Pirdop i Palilulu već za ceo transgranični region, jer ovakva turistička promocija izlazi izvan standardnih  turističkih usluga, gde ćemo objediniti sve sadržaje u katalogu, a građani će imati mogućnosti da odaberu onaj sadržaj kojih ih interesuje. Ovim se povećava atraktivnost za turiste, turistički sadržaji postaju dostupniji i razumljiviji, kažu predsednici Angel Greov i Aleksandar Ždralo.

   Projekat „Promocija turističkih potencijala kroz interaktivne izložbe kulturno- istorijskih nasleđa prekograničnog regiona“ finansira se sredstvima IPA programa Evropske unije. Nosilac projekta je opština Pirdop, a partner gradska opština Palilula, grad Niš.

Ž. Kostić

Foto: D. Vidojković (Ekopolis mreža)

Napisao/la

Живорад Жижа Костич е роден през 1955-та година в Парачин, но още от едногодишна възраст живее в Ниш, където завършва основно и средно икономическо училище, а по-късно и частен факултет (катедра Журналистика) в Института за следване „Екоман” Грачаница – Прищина. Работи в Нишка банка в Ниш и в отдела й в Белград, както и в Народния театър Ниш на длъжност „бизнес секретар“, след което се насочва към медиите и журналистиката. В местните телевизии в Ниш работи като ТВ оператор (Телевизия Стар 5) и завършва школата на BBC в организацията на ANEM. През 80-те години става член на Асоциация на журналистите в Сърбия и започва професионално да се занимава с медии в току-що сформираната Градска телевизия, по-известна като Нишка телевизия. Времето на бомбардировките над тогавашната Съюзна Република Югославия през 1999-та година оставя голяма следа върху кариерата му и е назначен за военен оператор на командата на трета армия. В разгара на НАТО бомбардировките заснема въздушните нападения над гр. Ниш, а много негови автентични записи от този период обиколиха света. През 2009-та година по покана на тогавашния ректор на Нишкия университет с неколцина колеги и университетски професори участва в създаването на първата интернет телевизия на един университет в Сърбия. Поради икономически причини този медиен проект не стартира, но се създава интернет телевизионен портал „Нуит”. Работи в Университета в Ниш като оператор и монтажист и отговаря за връзките с обществеността. Баща му е царибродчанин. С удоволствие приема поканата за сътрудничество с портал „Фар”, за който смята, че е мултимедиен двуезичен информатор със своевременно и обективно отразяване на събитията.

Bez komentara

Ostavi komentar