a
 

Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” от Димитровград участва в Националния форум на българите от балканските страни в София

Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” от Димитроврад взе участие в Националния форум на българите от балканските страни под заглавие „Мисия: наследство”, който се проведе в София от 17-ти до 19-ти май и е организиран от Сдружение „Глобално творчество”. Форумът е среща на над 50 българи от нашите исторически общности във всички балкански страни – Румъния, Албания, Сърбия, Гърция и други. На форума присъстваха и вицепрезидента на Р. България госпожа Илиана Йотова, както и представители на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, ДАБЧ и други организации.

Според думите на Снежана Симеонова, директор на Гимназията и един от участниците, целта на форума е участниците в него да се представят, запознаят и обединят около идеята за съхраняване и предаване на следващите поколения на елементите на нематериалното културно наследство на Българите: устни традиции, традиционни изпълнителски изкуства, обществени практики, ритуали и празници, занаяти…

 „На форума представихме филма ‘Нашите корени’, който е продукт от трансграничния проект по ИПА програма България-Сърбия ‘Нашите корени за по-добро бъдеще – формула за добросъседство’. Филмът е заснет по материал, подготвен от три екипа наши ученици, които са извършили изследване, свързано с традицията в девет села от нашата страна на границата. Предоставихме и филма и рекламен материал от проекта на Етнографския музей за фолклористика и традиция към Българската академия на науките, където се проведе и кръглата маса”, каза Симеонова за портал ФАР.

В качество на директор на Гимназията тя участва в кръгла маса на тема „Българите в балканското културно пространство”, за което казва:

„Заедно с Ивана Бочева, докторант от Босилеград, която живее в София представихме процеса по възстановяване на образованието на майчин език. В качеството на директор на Гимназията говорих за пътя, който изминахме в процеса на възстановяването на обучението на майчин език в нашата Гимназия и Ивана направи един прекрасен преглед на образованието, броя на учениците по паралелки в училищата, където се изучава български и където се провежда обучение на майчин български език. Подчертахме значението на езика като основен белег на един народ и важността от опазването на нашата идентичност”, изтъкна Симеонова.

„Идеята е сдружение ‘Глобално творчество’ да изпълнява ролята на звено между нас, българите от диаспората и Министерството на Р. България, което ще бъде от огромна полза за всички българи в чужбина”, посочи тя.

Симеонова сподели, че за нея е била голяма чест да участва в Националния форум, както и в рамките на три дни да има възможност два пъти да се срещне с вицепрезидента на България госпожа Илиана Йотова, която, според думите й, отблизо се запозна с обстоятелствата и обстановката, свързана с образованието на българите в Сърбия.

„Огромни благодарности отправям на Сдружение ‘Глобално творчество’ в лицето на организатора Татяна Миланова Касимова за поканата, доверието и посрещането, както и перфектната организация”, каза Симеонова.

 Д. Йеленков

Фото: С. Симеонова

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Bez komentara

Ostavi komentar