Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” от Димитровград участва в Националния форум на българите от балканските страни в София

Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” от Димитроврад взе участие в Националния форум на българите от балканските страни под заглавие „Мисия: наследство”, който се проведе в София от 17-ти до 19-ти май и е организиран от Сдружение „Глобално творчество”. Форумът е среща на над 50 българи от нашите исторически общности във всички балкански страни – Румъния, Албания, Сърбия, Гърция и други. На форума присъстваха и вицепрезидента на Р. България госпожа Илиана Йотова, както и представители на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, ДАБЧ и други организации.

Според думите на Снежана Симеонова, директор на Гимназията и един от участниците, целта на форума е участниците в него да се представят, запознаят и обединят около идеята за съхраняване и предаване на следващите поколения на елементите на нематериалното културно наследство на Българите: устни традиции, традиционни изпълнителски изкуства, обществени практики, ритуали и празници, занаяти…

 „На форума представихме филма ‘Нашите корени’, който е продукт от трансграничния проект по ИПА програма България-Сърбия ‘Нашите корени за по-добро бъдеще – формула за добросъседство’. Филмът е заснет по материал, подготвен от три екипа наши ученици, които са извършили изследване, свързано с традицията в девет села от нашата страна на границата. Предоставихме и филма и рекламен материал от проекта на Етнографския музей за фолклористика и традиция към Българската академия на науките, където се проведе и кръглата маса”, каза Симеонова за портал ФАР.

В качество на директор на Гимназията тя участва в кръгла маса на тема „Българите в балканското културно пространство”, за което казва:

„Заедно с Ивана Бочева, докторант от Босилеград, която живее в София представихме процеса по възстановяване на образованието на майчин език. В качеството на директор на Гимназията говорих за пътя, който изминахме в процеса на възстановяването на обучението на майчин език в нашата Гимназия и Ивана направи един прекрасен преглед на образованието, броя на учениците по паралелки в училищата, където се изучава български и където се провежда обучение на майчин български език. Подчертахме значението на езика като основен белег на един народ и важността от опазването на нашата идентичност”, изтъкна Симеонова.

„Идеята е сдружение ‘Глобално творчество’ да изпълнява ролята на звено между нас, българите от диаспората и Министерството на Р. България, което ще бъде от огромна полза за всички българи в чужбина”, посочи тя.

Симеонова сподели, че за нея е била голяма чест да участва в Националния форум, както и в рамките на три дни да има възможност два пъти да се срещне с вицепрезидента на България госпожа Илиана Йотова, която, според думите й, отблизо се запозна с обстоятелствата и обстановката, свързана с образованието на българите в Сърбия.

„Огромни благодарности отправям на Сдружение ‘Глобално творчество’ в лицето на организатора Татяна Миланова Касимова за поканата, доверието и посрещането, както и перфектната организация”, каза Симеонова.

 Д. Йеленков

Фото: С. Симеонова

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Napisao/la

Dijana Jelenkov rođena je 1988. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završila je u Dimitrovgradu, nakon čega nastavlja obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Nišu (na osnovnim studijama Srbistike) i Novom Sadu (gde završava master studije na studijskom programu Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika). A onda seda u voz i vraća se u Dimitrovgrad. Kako je uvek bila od one dece koja više vole da ispod drveta čitaju knjigu nego da igraju žmurke, odmalena se interesuje za književnost i jezik, i naročito za dijalekat svog kraja. Leksika govora Dimitrovgrada bila je i predmet njenog master rada – rečnika sa preko 2000 reči koje su u upotrebi u ovom lokalnom govoru. U slobodno vreme bavi se pisanjem (uglavnom proze, i povremeno poezije), i prevođenjem književnih tekstova sa bugarskog jezika na srpski (a kada joj dođe, i obrnuto). Nekada davno, radove iz oblasti dečjeg stvaralaštva objavljivala je u zborniku „Radovićev venac“, pesničkoj zbirci „Razigrani snovi“ i dečjem časopisu „Drugarče“. U novije vreme, neki od njenih tekstova pojavili su se u časopisu „Nedogledi“ Filozofskog fakulteta u Nišu, te u književnim časopisima „Trag“ i „Majdan“. 2015. i prva polovina 2016. godine bile su plodne za bujanje književničke sujete – donele su joj drugu nagradu na konkursu „Vojislav Despotov“ u Novom Sadu, treću na konkursu za satiričnu priču u okviru Nušićijade u Ivanjici, kao i mesto među tri nagrađene priče na konkursu magazina Crna ovca (blacksheep.rs); svojim pisanijima zauzela je prostor i u zborniku „Crte i reze 6“ (zbirci najboljih radova sa konkursa „Andra Gavrilović“ u Svilajncu), kao i u poetskom zborniku „Sinđelićeve čegarske vatre 26“ književnog udruženja Glas korena iz Niša. Njene kratke priče našle su se među izdvojenima i na naredna dva konkursa Crne ovce. Zajedno sa kolegom Ratkom Stavrovim i gospođicom Dorotejom Todorov objavila je prozno-poetsku zbirku "Dodir". Nije odolela ni iskušenju da se oproba kao novinar – na poziciji prevodioca i autora sarađivala je sa onlajn časopisom EMG magazin, a povremeno objavljuje tekstove i na portalu blacksheep.rs.

Bez komentara

Ostavi komentar