Сдружение „ГЛОБАЛНО ТВОРЧЕСТВО” – София, организира Национален форум на българите от балканските страни „МИСИЯ – НАСЛЕДСТВО”

От 17 до 19 май 2017 г. в София бе проведен първият Национален форум на българите от балканските държави. Участие взеха представители на българските исторически общности в Албания, Гърция, Косово, Македония, Сърбия и Румъния и студенти българи от балканските страни, които учат в България. Събитието бе под патронажа и с участието на Вицепрезидента на Р България г-жа Илияна Йотова, която обяви неговото начало в Музея за история на София.

След нея изказвания направиха представителите на институциите, които оказаха съдействие за организацията на форума: Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина, директорът на Държавния културен институт към Министъра на външните работи, председателят на Комисията за политики за българите в чужбина в Народното събрание, директорът на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерството на образованието и науката. Присъстваха и други представители на държавни и общински институции. След това говориха представителите на българските общности, участници във форума.

На 19 май се проведе Кръгла маса в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Станаха интересни разисквания за необходимостта от запазването на българската духовност като гаранция за съхраняване на националната ни културна идентичност.

Преди всичко, кои са най-необходимите дейности за успешното опазване на българското културно наследство? Участниците от различните държави споделяха своя опит и според всички, на първо място е необходимостта от изучаването на български език и предаването на националната традиция на младото поколение. Посочваха се особеностите в отделните страни, нерешените проблеми и належащата нужда от активно съдействие на България, както от страна на държавните й институции така и на неправителствените организации.

Подчертана бе значимостта на инициативата на Сдружение „Глобално творчество”. Изразени бяха желание и готовност за редовни срещи и общуване за да се работи за общо бъдеще. За мото на по-нататъшните си действия, участниците във форума приеха  девиз: „България е там, където звучи българска реч”.

Източник: ДАБЧ

Фото: falmis.org

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar