Учениците от 12-ти клас на гимназия “Св. Св. Кирил и Методий“ в Димитровград постигнаха средна оценка 3.92 за учебната 2016/2017

Средна оценка на учениците от 12-ти клас (5-ти випуск) на димитровградската гимназия “Св. Св. Кирил и Методий“ в края на учебната 2016/2017 е 3.92. От общо 59 ученици в гимназиалната и туристическата паралелка, 29 са с отличен успех, 15 с мн. добър, 15 с добър, а със среден успех няма нито един ученик.

Постигнат успех в гимназиалните паралелки (29 ученици в сръбска и 12 в българска паралелка)

4/1 – 29 ученици, от които 18 са с отличен успех; 9 с мн. добър; 2-добър – средна оценка 4.41

4/2 клас – 12 ученици, от които 3 с отличен успех, 4 – мн. добър и 5 с добър – средна оценка 3.64

Постигнат успех в туристическите паралелки (сръбска-11, българска -7 ученици)

4/3 от 11 ученици, 5 са отлични; 2 – мн. добър; 4-добър; средна оценка-3.96

4/4  от 7 ученици, 3 с отличен успех; мн. добър-няма; 4 с добър успех, ср. Оценка-3.92

Днес на 1-ви юни, гимназистите положиха матура – писмен изпит по български или сръбски език. Изпита по математика или чужд език е насрочен за 5-ти юни, докато защита на темите по съответните предмети относно дипломна работа е на 8-ми и 9-ти юни.

Учениците от профилираната паралелка “Туризъм“ на 6-ти юни провеждат писмен изпит по майчин език (сръбски или български), на 8-ми и 12-ти юни писмен относно устен изпит по „Агенции и хотелиерско стопанисване“, а за 14-ти юни е насрочен изпита по свободно избираем предмет.

Дипломите на абитуриентите ще бъдат връчени на 20-ти юни, съобщи Снежана Симеонов, директор на гимназия “Св. Св. Кирил и Методий“.

От учебната 2009/2010 година, до днес на майчин български език са завършили 124 ученици. Набор 1994-та през учебната 2012/2013 са първия випуск, който завърши образованието си на майчин, български език. През учебната 2016/2017 година завършва 5-тия випуск, който изучава български, майчин език.

Д. А. Виденов

Фото: Славиша Миланов

Bez komentara

Ostavi komentar