Stanje strnih žita u Pirotskom okrugu zadovoljavajuće

Na području Pirotskog okruga stanje strnih žita je zadovoljavajuće. Ozimi ječmovi su u fazi mlečnog zrenja i polako menjaju boju tako da će žetva verovatno početi u prvoj dekadi jula meseca. Ozima pšenica je tek na početku mlečnog zrenja, u zavisnosti od sorte i prema trenutnom stanju obećava dobre prinose. Ako faza nalivanja zrna bude duže trajala to će i prinos i kvalitet zrna biti bolji.

U narednom periodu strnim žitima nisu  potrebne padavine već sunčano i vedro vreme sa prosečnim temperaturama koje ne odstupaju od višegodišneg proseka. Obzirom da su ozimi usevi iz kasne setve, ne mogu se nadoknaditi skraćene fenofaze kroz koje su prošli, ali veliki uticaj na prinos imaće vremenske prilike koje budu  vladale  u žetvi, kao i tehnička ispravnost mašina koje se koriste na ovom području, a često se to zanemari kao faktor.

Što se tiče kukuruza u zavisnosti od vremena setve nalazi se u fazi 6 – 8 listova, trenutno mu pogoduju vremenski uslovi, ali postoji i problem – velika pojava korova zbog čestih padavina. Treba uraditi zaštitu, posebno na parcelama kod kojih nije urađena zaštita posle setve, a pre nicanja.

Pratiti pojavu bolesti, štetočina i korova u narednom periodu, kao i preporuke izveštajno-prognozne službe. Nakon zaštite od korova, uraditi međuredno kultiviranje kada je usev kukuruza na visini od 30 – 40 cm. Ovaj vid nege se preporučuje da bi se umanjila narušena struktura zemljišta usled obilnih i čestih padavina naročito na tipovima zemljišta koja su podložna formiranju pokorice.

Olivera Gavrilović dipl. inž. – PSSS Pirot

Foto: Petar Videnov

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar