a
 

Repoteri FAR-a u Bugarskoj: Uz pomoć fondova EU opština Slivnica radi na razvoju eko-turizma

Opština Slivnica, smeštena u centralnom delu Zapadne Bugarske, udaljena je 25 km od Sofije i 26 km od srpsko-bugarske granice. Sa manje od 10.000 stanovnika u 13 naseljenih mesta, Slivnica je članstvo Bugarske u EU i sredstva koje pružaju evropski fondovi uložila u poboljšanje svog položaja kroz razvoj eko-turizma, pre svega u lokalnim seoskim naseljima.

U okviru projekata koji su imali za cilj da popularišu turističke potencijale opštine i podstaknu razvoj seoskih oblasti izgrađeno je nekoliko eko i biciklističkih staza, čime su prirodne lepote i istorijska mesta i spomenici ovih krajeva postali dostupniji turistima ljubiteljima šetnje, biciklizma i aktivnog odmora kao takvog.

Ako, na primer, odlučite da posetite selo Aldomirovci, izgrađena eko-staza ponudiće vam živopisnu maršrutu dužine 1.722 m, kojom će vas, pokraj borove šume, od česme kraj sela Aldomirovci odvesti do spomenika iz Bugarsko-srpskog rata. Šetajući drugom eko-stazom i krenuvši od okoline hrama “Sv. Bogorodica” u selu Golubovci nakon četiri kilometra hoda možete stići do sela Gurguljat, a zatim nastaviti i do sela Bratuškovo, stazom dugačkom skoro sedam i po kilometara. Onima koji preferiraju da okolinu obiđu na dva točka nudi se i biciklistička staza koja polazi od česme pored oblasti Pekljuk i nakon 1.775 m predivne prirode dovodi do završne tačke, sela Gurguljat. 

U skladu sa idejama eko-turizma, oprema i mesta za odmor sagrađeni u sklopu staza napravljeni su od drveta, te se u slučaju da se umorite možete odmoriti na nekoj od postavljenih drvenih klupa, ili razgledati okolinu sa platforme ili osmatračnice. U okviru eko i biciklističkih staza izgrađeni su i drveni stolovi, kante za otpatke, paviljoni, mostići, a najmlađi turisti zabavu mogu naći na dečjim igralištima, sagrađenim takođe od drveta. Važni podaci o putanji i lokalnim prirodnim lepotama nalaze se na postavljenim informativnim tablama, a u selu Aldomirovci postoji i informativni centar za razvoj turizma i predstavljanje lokalnog prirodnog i kulturnog nasleđa. 

Sa ciljem da se stvori turistička destinacija za razvoj eko-turizma teritorija sela Aldomirovci obogaćena je i biciklističkom alejom, koja počinje u centru sela i kreće ka podnožju uzvišenja Mramora, gde posetioci mogu da obiđu Prvi vojnički spomenik, posvećen vojnicima i oficirima poginulim u Srpsko-bugarskom ratu. Grad Slivnica je takođe dobio biciklističku aleju koja, polazeći iz centra grada, upoznaje turiste sa spomenicima vezanim za istorijske događaje koji su se u ovim krajevima odigrali početkom prošlog veka – spomenik “Heroji Slivnice” i “Spomenik petorici kapetana”, iz već pomenutog rata.

Osim što je pokrenula razvoj eko-turizma kroz izgradnju eko i biciklističkih staza i aleja, Slivnica je ostvarila i projekte vezane za očuvanje i obnovu samih prirodnih bogatstava koje opština ima, pre svega specifičnih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. U okviru ovih projekata poribljavanjem je obnovljena ihtiofauna i ograničeni su negativni uticaji na zaštićene vrste ptica u zaštićenoj oblasti Aldomirovsko blato, opremljen je “ex-situ” centar u blizini tzv. Dragomanskog blata sa ciljem reintrodukcije populacija šumske kornjače, te organizovane ekspedicije u cilju potrage za divljim kopnenim kornjačama, kako bi se oformila populacija za uzgoj u “ex-situ” centru. Takođe, u okolini Aldomirovskog blata formirana je i oblast za razmnožavanje i očuvanje iščezlih i ugroženih vrsta biljaka. Pored stručnjaka, u realizaciju pojedinih etapa projekata bili su uključeni i dobrovoljci, studenti i učenici. Specifične vrste, kao i kultura očuvanja životne sredine aktivno su popularizovani i kroz organizovane posete i predavanja na otvorenom, uz ideju da Slivnica postane centar za ekološko obrazovanje u okolini Sofije.

D. Jelenkov

Foto: iz albuma Elene Zaneve, mirela.bg

Bez komentara

Ostavi komentar