Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima u novembru u Novom Sadu

Prva Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima koja treba da bude upriličena u novembru ove godine u Novom Sadu najavljena je, 21. juna, na koferenciji za novinare u Eđšegu. O tome su govorili član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Đorđe Vukmirović, a u ime organizatora direktorka agencije ”Heror media pont” Nataša Heror i direktorka preduzeća ”Magyar szo“ Rozalija Ekres.

– Nosioci smo misije u cilju čuvanja identita, kulture, jezika naših manjinskih zajednica. Naša uloga je stoga višeslojna, u mnogome specifična. Možemo reći da smo jedni od stubnih institucija naših zajednica. U Srbiji, Vojvodini mislim da nema dileme da manjinski mediji moraju biti potpomognuti od strane države.

Primamo redovnu mesečnu subvenciju iz pokrajinskog budžeta, što je naravno uvek nedovoljno, stoga verujte nam, ne sedimo skrštenih ruku, nego snažno i trajno tražimo modalitete za osnaživanje, za stabilnost.

Prva regionalna konferencija manjinskih medija je upravo i organizovana pre pet godina u cilju osnaživanja, povećanja vidljivosti i prisutnosti manjinskih medija u široj javnosti – izjavila je Rozalija Ekres.

– Svaki dijalog u pravcu osnaživanja položaja nacionalnih manjina je izuzetno koristan, posebno ako podrazumeva harmonizaciju odnosa svih aktera jedne društvene zajednice. Značaj ove koferencije osvedočen je i u tome što ona prerasta dosadašnje okvire i postaje evropska, što govori o kvalitetu programa koji se praktikuju. Grad nastoji da maksimalno podrži kulturu i svaku različitost u tom smislu, pa ima i posebne segmente namenjene upravo manjinskim medijima koji vrše važnu ulogu u negovanju i promovisanju pojedinačnih nacionalnih identiteta – istakao je Dalibor Rožić.

Kako je naglasio Đorđe Vukmirović podrška Pokrajinske vlade informisanju na jezicima nacionalnih zajednica izraz je potrebe da se spektar različitosti sačuva. Kako je rekao ove godine, pored direktnih subvencija putem Nacionalnih saveta za 22 lista u iznosu od 264 miliona dinara, 6,2 miliona dinara opredeljeno je i za 36 medija koji su u privatnom vlasništvu ili iz nevladinog sektora.

– U vojvođanskom informativnom sistemu ima 230 medija, a 60 su manjinski mediji. Njihovo tržište je suženo i podrška države je neophodna, pa ćemo na sledećem konkursu koji će uskoro uslediti izdvojiti još oko tri miliona dinara za medije koji izveštavaju na jezicima nacionalnih zajednica, a koji su van vladinog sektora – kazao je Vukmirović.

Nataša Heror izjavila je da platforma Konferencije služi podsticanju međusektorskog dijaloga kada je reč o osnaživanju manjinskih medija i najavila novi ciklus od pet, sada, Evropskih konferencija u nameri da se takva praksa nastavi, poboljša i proširi, a Novi Sad da se pozicionira kao centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija. Konferencije u nastupajućem periodu može poslužiti i kao komunikaciona platforma prema manjinskim zajednicama u okviru projekta Novi Sad EPK 2021.

Pored toga naglašen je i značaj senzibilisanja javnosti o značaju pristupačnih komunikacija i informacija za osobe sa invaliditetom koji takođe čine manjinsku populaciju društva.

Na održanom događaju promovisana je i post publikacija “Zajednice novog vremena” koja je nastala radom pete regionalne konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima.

Izvor: Komšijske novosti

Foto: Petar Videnov

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar